Ena najčistejših in najtoplejših alpskih rek. Bistri tolmuni in urejena kopališča reke Nadiže vabijo obiskovalce k prijetni osvežitvi v poletnih dneh. Med domačini je znano, da ima reka zdravilno moč.

Dostop do reke Nadiže

Ob reki Nadiži je potrebno upoštevati parkirni režim, ki ga je občina Kobarid vpeljala z namenom, da se ohrani sožitje med naravo in številnimi poletnimi obiskovalci.

Parkiranje je dovoljeno na parkirnih mestih Robič, Podbela, Napoleonov most in Logje. V poletnih mesecih (junij, julij, avgust) je potrebno plačati nadomestilo za urejanje parkirišč.